هشدار بيمه مركزی ایران به مراكز غيرمجاز بيمه ای

هشدار بيمه مركزی ایران به مراكز غيرمجاز بيمه ای


در پی فعاليت غيرمجاز بعضی از اشخاص و شركت های بيمه گری و دخالت آنان در فرايند آموزش و تعلیم نيروی متخصص بيمه ای اعم از بازارياب ، كارمند و ... ، بيمه مركزی ايران در قالب اطلاعيه ای نسبت به فعاليت اين دسته از فعالان غيرمجاز، هشدار داد.
متن اطلاعيه بیمه مرکزی ایران به اين شرح است :
به اطلاع هموطنان محترم می رساند طبق گزارش های موجود اشخاصی بدون دريافت مجوز از بيمه مركزی ايران با عناوين جعلی و تقلبی مانند :  شركت خدمات بيمه اي صنعت و معدن (  به صورت غيرمجاز در استان بوشهر تاسيس شده است ) به تاسيس دفتر بيمه ای اقدام كرده اند و با دريافت وجه از اشخاص جويای كار  و برگزاری آزمون جهت جذب كارمند (بازارياب) فعاليت می كنند.
بيمه مركزی ایران ضمن محفوظ دانستن حق شكايت و اقدام قانونی عليه اين قبيل متخلفان،  به شهروندان عزيز توصيه می كند آخرين اخبار، اطلاعات و مسائل مرتبط با امر بيمه و بيمه گری را از مجاری رسمی نظير پرتال بيمه مركزی ایران و سايت اصلی شركت های بيمه ای دريافت كنند تا در دام اين سودجويان نيفتند.