خرید آنلاین بیمه درمان تکمیلی انفرادیجزئیات طرحها و پوششهای بیمه تکمیلینفر اول  

نفر دوم   نفر سوم   نفر چهارم نفر پنجم

- در صورتیکه برای بیش از یک نفر میخواهید بیمه تهیه کنید سن هر کدام را در محل مربوطه وارد کنید.
- به دارندگان بیمه عمر سامان یا افرادی که همزمان بیمه عمر سامان تهیه کنند 10 درصد تخفیف بیمه تکمیلی تعلق می‌گیرد.

(جهت دریافت مشاوره بیمه تکمیلی اینجا کلیک کنید)