رئیس کل بیمه مرکزی با بيان اين نکته که جای بيمه عمر و بیمه زندگی در سبد بيمه ای  خالی است، گفت: بيمه عمر و سرمايه گذاری علاوه بر پرداخت 18 درصد سود علی الحساب ساليانه، سود مشاركت نيز به دارندگان این بیمه نامه ها پرداخت می كند .
رئیس بیمه مرکزی در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، با بيان اين كه مردم بايد با مزايای و پوششهای بيمه عمر و سرمايه گذاری بيشتر آشنا شوند، گفت: سود در نظر گرفته شده برای اين نوع بيمه ها در مواردی به 25 تا 26 درصد می رسد كه از بانکها بيشتر است.
محمد کریمی با بيان اين كه حدود 113 رشته بيمه ای در صنعت بيمه كشور وجود دارد، بيمه زنان خانه دار، بيمه قهرمانان، بیمه ورزشكاران ، بیمه مداحان ، بیمه دانشجويان، بیمه سربازان و غيره را از بيمه های تخصصی كشور برشمرد و گفت: نرخ گذاری بيمه تكميلی برای استقبال بيشتر بيمه شدگان با نظارت بيمه مركزی انجام می شود.