ریيس کل بيمه مرکزی ایران با بيان اينکه براساس برر‌سی های‌ ما ، در صورتی که بيمه‌های سازمان تامين اجتماعی را در نظر بگيريم، سهم بيمه از توليد ناخالص داخلی به 10 % می رسد ، گفت : بنابراين، پوشش‌های بيمه‌ای که مردم کشور دريافت ميیکنند، از ميانگين جهانی بالاتر است.
رییس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به چالش‌های بيمه‌ عمر ( بیمه عمر و سرمایه گذاری ) در ايران، گفت : مهمترين چالش بيمه عمر ( بیمه عمر و سرمایه گذاری )، تورم است، زيرا در شرايط تورمی، نرخ سود سپرده های بانکی 22 % است و بانک‌ها بزرگترين رقيب برای شرکت بيمه‌ است.
محمد ابراهیم امین گفت : البته تورم بر بيمه‌ عمر سرمايه‌گذاری ( بیمه عمر ) تاثيرگذار است، اما اين پديده بر بيمه‌ عمر زمانی که بصورت یکساله خريداری می‌شود، تاثيرگذار نيست، اما باز هم استقبالی از آن نمی‌شود.
وی با بيان اينکه بخشی از بيمه‌نامه‌های عمر ( بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری )، مربوط به فوت و بخش ديگر سرمایه‌گذاری است، گفت : نرخ بازده بخش سرمايه‌گذاری براساس آيين‌نامه مصوب شورای عالی بيمه حداکثر 18 % است.
رییس بیمه مرکزی ایران گفت : چون تورم برای سال‌های پیش رو قابل پيش‌بينی نمی باشد، نرخ بازده به 15 % و سال بعد آن به 10 % کاهش يافته است. اگر تورم در طی مدت آن سال‌ها بالا باشد، به نفع شرکت بيمه گر و به ضرر بيمه‌گذار است،  اما اگر تورم به کمتر از 10 % برسد، به زيان شرکت بيمه و نفع بيمه‌گذار است، زيرا شرکت بيمه در شرايط تورم کمتر از 10 % بايد 18 % ارزش افزوده به حساب بيمه‌گذار منظور کند.
ایشان همچنین با بيان اينکه عدم اطمينان برای شرکت بيمه گر  و بيمه‌گذاران بیمه عمر در چنين شرايطی زياد است ، افزود : در اين وضعيت اشخاص نميیتوانند تصميم منافع خريد بيمه عمر ( بیمه عمر و سرمایه گذاری ) را بسنجند و از طرف ديگر شرکت بيمه گر هم از سوددهی آن مطمئن نيست.
وی افزود: بيمه‌ عمر ( بیمه عمر و سرمایه گذاری ) چون تنوع دارند، افرادی می‌توانند به مردم معرفی کنند که خود علاوه بر آشنايی با ويژگی های بيمه‌ عمر ( بیمه عمر و سرمایه گذاری)، انگيزه، استعداد و درک و روابط عمومی بسیار مناسبی داشته باشند، يکی از مشکلات صنعت بيمه نداشتن فروشنده‌های خوب است.