سنهاب

سامانه سنهاب - استعلام بیمه مرکزی

روش انجام استعلام اعتبار بیمه نامه از بیمه مرکزی از طریق سامانه سنهاب :

 

کانال تلگرام بهترین بیمه عمر

 

1- مراجعه به سامانه سنهاب بیمه مرکزی (سامانه استعلام بیمه نامه) مراجعه شود  (از این آدرس نیز میتوانید استفاده نمایید:  http://bit.do/sanhab )

2-شرکت بیمه گر انتخاب شود.

3- شماره بیمه نامه چاپ شده روی بیمه نامه را در قسمت شماره بیمه نامه وارد نمایید

4- کد ملی بیمه گذار در مورد اشخاص حقیقی و کد شناسه ملی در مورد اشخاص حقوقی در قسمت کد ملی بیمه گذار واردنمایید.

5-شماره تلفن همراه خود را جهت اطلاع رسانی های بعدی وارد نمایید

6-کد امنیتی را به دقت وارد نمایید

7-دکمه استعلام را کلیک نمایید.

روش انجام استعلام از طریق پیامک:
   یک پیامک به فرمت زیر به شماره 30002621 ارسال نمایید:

فرمت پیامک: 1 * کد ملی بیمه گذار * شماره بیمه نامه چاپ شده
نمونه: 1 * 0038515000 * 91/01/002/000123

 

تصاویر سامانه سنهاب (استعلام اعتبار بیمه نامه از بیمه مرکزی)

 

استعلام بیمه نامه از بیمه مرکزی سامانه سنهاب

استعلام بیمه نامه از بیمه مرکزی سامانه سنهاب