بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران در راستاي وظايف حاكميتي، قانون تاسيس، قوانين و اسناد بالادستي كشور و ماموريت هاي نظارتي، به منظور شفاف سازي وضعيت مالي و تعهدات­ شركت هاي بيمه در قبال بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگري مالي شركت­هاي بيمه در سال ۱۳۹۱ را به شرح زير اعلام نمود: به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، از مجموع شرکت‌های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد ۱۸ شرکت شامل بیمه های ایران، آسیا، دانا، البرز ،اتکایی امین، اتکایی ایرانیان، ملت، پاسارگاد، حافظ، سامان، سینا، کارآفرین، ما، امید، ایران معین، آرمان، آسماری و میهن در سطح مطلوب يعني"سطح یک" قرار دارد. "سطح یک"  توانگري بدین معناست که شرکت های مذکور توانائی ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنه را دارا می باشند. لازم به ذكر است  بيمه گذاران بايد در انتخاب بیمه گر خود  علاوه بر سطح توانگري، سطح خدمات رسانی هر شرکت، مانند تعداد شعب، شبکه فروش و گستردگی خدمات در سطح کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.
  از مجموع شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد ۴ شرکت شامل بیمه های پارسیان، رازی، کوثر و نوین در "سطح دو" قرار دارد. "سطح دو"  توانگري بدین معناست که شرکت­های مذکور توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی  باید جهت رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر مقررات، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقويت نمایند لذا بيمه مركزي  از شرکت های مذكور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی  نموده است تا پس از بررسی و تایید، جهت اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ گردد.
  از مجموع شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه وضعیت توانگری مالی تعداد ۳ شرکت شامل بیمه های توسعه، دی و معلم در "سطح چهار" قرار دارد. سطح چهار" توانگري بدین معناست که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبرو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یکسال نسبت به ترمیم و تقويت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام  اقدامات مشخصی ( یک یا همه موارد) شامل عدم پرداخت سود و پاداش مجمع به هیات مدیره، کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، محدود نمودن فعالیت عملیات صدور برخي شعب، تغییر اعضای هیئت مدیره و همچنين  برنامه ترمیم وتقويت مالی‌ خود تنظيم و پس از تائید بیمه مرکزی اجرا  نمایند.
  لازم به ذكر است شركت هايي كه سطح يك توانگري را احراز نکرده اند درصورتي كه  در مهلت مقرر، نسبت به تهيه و ارايه برنامه بهبود وضعيت توانگري مالي خود اقدام نكنند؛ از سوي بيمه مركزي و شورای عالی بیمه با محدوديت هاي شدیدتری روبرو خواهند شد
 
شركت بيمه

نسبت توانگری مالی(درصد)

شركت بيمه نسبت توانگری مالی(درصد)

ایران

۱۱۹

نوین

۷۱

آسيا

۱۰۴

پاسارگاد

۱۱۳

دانا

۱۱۱

میهن

۱۱۸

البرز

۱۴۳

كوثر

۹۲

معلم

۴۰

آرمان *

۸۱۳

پارسیان

۹۲

ما *

۴۴۷

کارآفرین

۱۳۰

آسماری*

۹۳,۷۱۵

ملت

۲۴۱

حافظ

۱۹۳

سینا

۱۵۹

امید *

۴۹۲

رازی

۹۴

ایران معین*

۵۲۰

توسعه

۳۵

اتکایی امین*

۱,۵۰۹

سامان

۱۱۴

اتکایی ایرانیان*

۱,۲۸۸

دی

۴۲

 

* اضافه می نماید علت اینکه نسبت توانگری شرکت هاي بيمه آسماری، بیمه اتکائی امین و اتکائی ایرانیان،آرمان، ایران معین، امید و ما در مقایسه با سایر شرکت های بیمه بالا تر است  عمدتا "به تازه تاسیس بودن و یا پرتفوی و حجم  حق بیمه کم و در نتیجه پائین بودن ریسک صدور بيمه  آنها بر می گردد.