طرح بیمه پوشش هزینه های بیمارستانی بیماری کرونا با مشخصات زیر برای اولین بار توسط بیمه سامان ارائه شده و قابل تهیه توسط همه هموطنان ارجمند است. جهت مشاوره رایگان لطفا روی طرح مورد نظر خود کلیک کنید:  بیمه کروناپرداخت خسارت از بیمه کرونا به شرط بستری شدن طبق شرایط خصوصی بیمه نامه است.