یک عمر مطمئن، عنوان جشنواره بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان است. این جشنواره از اول آبان ماه 1397 آغاز و به مدت سه ماه تا 30 بهمن 1397 ادامه خواهد داشت. در مدت جشنواره  بهترین و سودآورترین بیمه عمر و تشکیل سرمایه با امکان خرید بیمه تکمیلی انفرادی برای همه هموطنان عزیز ارائه شده است.

جشنواره بیمه عمر بیمه سامان 1397

در جشنواره بیمه عمر بیمه سامان سه پوشش جدید معرفی شده است:

1- پوشش امراض خاص و سرطان تا سقف 500 میلیون تومان

2- پوشش‌های جدید بستری بیمارستانی

3- بیمه جامع اموال

سایر پوشش‌ها و ویژگی‌های اصلی بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان عبارتند از:

☂ سرمایه گذاری تضمین شده
☂ مستمری هنگام بازنشستگی
☂ درمان تکمیلی و امراض خاص
☂ از کار افتادگی
☂ سرمایه‌ی فوت
☂ سرمایه زندگی

فرم درخواست اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان


بیمه عمر-بیمه زندگی