یک عمر مطمئن، عنوان جشنواره بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان است. این جشنواره از اول آذر ماه 1396 آغاز و به مدت سه ماه تا 30 بهمن 1396 ادامه خواهد داشت. در مدت جشنواره  بهترین و سودآورترین بیمه عمر و تشکیل سرمایه با امکان خرید بیمه تکمیلی انفرادی برای همه هموطنان عزیز ارائه شده است.

 

✨ یک عمر مطمئن ... ✨

جشنواره بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان:

☂ سرمایه گذاری تضمین شده
☂ مستمری هنگام بازنشستگی
☂ درمان تکمیلی و امراض خاص
☂ از کار افتادگی
☂ سرمایه‌ی فوت
☂ سرمایه زندگی

اول آذر ماه 1396 به مدت سه ماه.

فرم درخواست مشاوره رایگان بیمه عمر و سرمایه‌گذاری


بیمه عمر-بیمه زندگی

شرایط بیمه زندگی

سرمایه گذاری بیمه زندگی مستمری بیمه زندگی بیمه تکمیلی بیمه زندگی از کار افتادگی بیمه زندگی سرمایه فوت بیمه زندگی سرمایه زندگی بیمه زندگی کارت تخفیف بیمه زندگی بازنشستگی بیمه زندگی