مزایای بیمه تکمیلی بازنشستگی

1) تناسب حق بیمه با افزایش حقوق

حق بیمه سالیانه هر یک از کارکنان، می‌تواند معادل آخرین حقوق ماهیانه دریافتی، مبلغ سنوات سالیانه (معادل 30 روز، 45 روز یا 60 روز حقوق در سال)، درصد و یا ضریبی از حقوق ماهیانه، در نظر گرفته شده و متناسب با افزایش حقوق در هر سال(حداکثر 12%)، تعدیل گردد.

2)جدول برنامه‌ریزی بیمه‌ای خاص

پس از در نظر گرفتن حقوق ماهیانه، جدول برنامه‌ریزی بیمه‌ای متناسب با شرایط هر یک از کارکنان تا سن 70 سالگی تشکیل خواهد شد و در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.

3)کنترل شرایط بیمه نامه

یکی از مهمترین ویژگی‌های این طرح کنترل کارفرما به عنوان بیمه‌گذار بر شرایط و منافع حاصل از این طرح می‌باشد. بدین ترتیب که با انتخاب این طرح و استفاده از وجوه مربوط به بازخرید کارکنان برای تأمین مالی این طرح نه تنها می‌تواند بدون پرداخت هزینه اضافی و با استفاده از معافیت مالیاتی مزایای جدیدی برای کارکنان خود فراهم آورد، بلکه با کنترل این وجوه می‌تواند اهرم‌های مدیریتی خود را نیز اعمال نموده و وجوه مربوطه باز خریدی را به بهترین نحو سرمایه گذاری نمود.

4) دریافت وام با مناسب‌ترین نرخ بهره

در بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی پس از گذشت یکسال، با توجه به مجموع اندوخته‌های بازخریدی کارکنان، اعتبار وام بانکی برای کارفرما در نظر گرفته خواهد شد که با استفاده از آن می‌توان از وام بانکی با حداقل تشریفات اداری و مناسبترین نرخ تسهیلات، بهره مند شد. برای استفاده از وام، بیمه نامه تکمیلی بازنشستگی تنها ضمانت مورد نظر شرکت بیمه خواهد بود. این اعتبار می‌تواند به عنوان امتیازی جهت تشویق یا رفع نیاز مالی کارکنان نیز در نظر گرفته شود.

5) اندوخته‌ای برای آینده

در صورت استفاده از بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی، بخش کوچکی از مجموع حق بیمه پرداخت شده، به عنوان هزینه‌های بیمه‌گری در نظر گرفته می‌شود. بخش دیگر وجوه، به اندوخته تشکیل شده برای هر یک از کارکنان، واریز می‌گردد. درآمد کارکنان، میزان اندوخته را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مزایای دریافتی از سوی کارکنان نیز به میزان درآمد و سالهای خدمت آنان بستگی دارد.

6) مزایای مالیاتی

هزینه‌های تخصیص یافته برای طرحهای بیمه‌ای، مساعدتهای مالیاتی قانونی نیز در پی خواهد داشت. هزینه‌های بیمه‌ای جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بوده و باعث کاهش مالیات بر درآمد بیمه‌گذار می‌گردد. سرمایه زندگی و اندوخته سرمایه‌گذاری نیز معاف از هرگونه مالیات هستند. وجوه مربوط به بیمه عمر برخلاف سپرده‌های بانکی از مالیات بر ارث نیز معاف می‌باشند. لازم به ذکر است در صورت مشخص بودن وراث نیاز به انحصار وراثت نمی‌باشد.

7) مدیریت اندوخته‌های بازخریدی

نوع سرمایه‌گذاری، مبنای سنوات، مقدار پوشش خطر فوت و استفاده کنندگان از بیمه‌نامه، با توجه به نظر کارفرمایان، قابل تغییر می‌باشد. یکی از مزایای بیمه تکمیلی بازنشستگی سامان، برنامه‌ریزی متناسب با شرایط کاری هر یک از کارکنان است. ارائه گزارش وضعیت سالانه شفاف که بیانگر پوششهای شرکت بیمه، اعتبار وام و وضعیت سرمایه‌گذاری در اندوخته هر یک از کارکنان است، می‌تواند رضایت خاطر بیشتری برای کارکنان شرکتها پدید آورد. قابلیت جابجایی، به کارمندان اجازه می‌دهد تا مزایای بیمه خود را به هنگام تغییر شغل، با خود منتقل کنند.

8) صرفه‌جویی در هزینه‌ها

با توجه به جدید بودن این طرح و با توجه به داشتن پوشش فوت عادی تا 18 برابر مبلغ حق بیمه و فوت حادثی تا 72 برابر میزان حق بیمه، امکان جایگزینی بیمه‌نامه عمر و حادثه گروهی با این طرح و صرفه جویی در هزینه‌های کارفرما وجود خواهد داشت.

لازم به ذکر است حداکثر سن کارکنان برای مشارکت در بیمه تکمیلی بازنشستگی، 60 سال تمام می باشد.

درصورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، بیمه‌نامه با مشارکت شخص بیمه شده و یا بیمه‌گذاران دیگر قابل ادامه می باشد.