بیمه سلامت  طرح پوشش همگانی و رایگان بیمه درمان برای همه ایرانیان است. افرادی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های پایه سلامت یا درمان (مانند بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و غیره) نیستند، می توانند بدون پرداخت حق بیمه، با رعایت شرایط زیر نسبت به ثبت نام رایگان بیمه سلامت اقدام نمایند:

١- صرفا افرادی که فاقد هرگونه پوشش بیمه سلامت یا درمان هستند، می توانند نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند، لذا بیمه شدگان تحت پوشش سایر بیمه ها (از قبیل بیمه تامین اجتماعی، بیمه کمیته امداد امام خمینی (ره)، بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و غیره) مشمول این طرح نیستند.

٢- در صورتیکه در مراحل بررسی فرم ثبت نام اولیه، مشخص شود فرد متقاضی دارای پوشش بیمه ای سایر سازمانهای بیمه گر است؛ ثبت نام نامبرده لغو خواهد گردید.

٣- افراد فاقد بیمه به منظور ثبت نام اولیه صرفاً می توانند به سامانه اینترنتی سازمان بیمه سلامت ایران مراجعه نموده و از هرگونه مراجعه حضوری به سایر سازمانهای بیمه گر و یا دفاتر پیشخوان خدمات دولت و یا نمایندگی های سازمان بیمه سلامت، جداً خودداری نمایند.

٤- پس از طی فرآیند ثبت نام، فرم ها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه مندرج در فرم ثبت نام به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

5- صدور و تحویل دفترچه بیمه سلامت از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت و نمایندگی های سازمان بیمه سلامت ایران انجام می پذیرد.

 

ثبت نام بیمه سلامت